Stichting

We creëren een plek waar ruimte is om te ontmoeten. Geïnspireerd door een diversiteit aan bewoners. Waar men verbondenheid met anderen ervaart en jong en oud met én van elkaar leert. 

Stichting Pionieren in Loosduinen

Stichting pionieren in Loosduinen is ontstaan door het werk van LichtDelen in de Haagse wijk Loosduinen.
LichtDelen is samen kerk in de wijk. Naast samen kerk zijn doen we nog veel meer om met elkaar te verbinden.
Zo ontstond ons motto Samen Geloven (LichtDelen) en Samen Doen (Stichting Pionieren in Loosduinen).
‘Pionieren in Loosduinen’ richt zich ook op de maatschappelijke en sociale activiteiten in de wijk.

Wat doen we precies?
We creëren een plek waar ruimte is om te ontmoeten. Geïnspireerd door een diversiteit aan bewoners.
Waar men verbondenheid met anderen ervaart en jong en oud met én van elkaar leert. Waar iedereen mag zijn wie hij/zij is.
Mensen van verschillende religies en culturen komen hier samen om activiteiten ondernemen.

Met Stichting Pionieren in Loosduinen maken we het project LichtDelen mogelijk. Een plek waar bezoekers hun interesses en talenten (verder) ontwikkelen en inzetten voor anderen. Positiviteit en creativiteit voeren de boventoon in de vorm van verbindende activiteiten.

Alle projecten en samenkomsten die mogelijk gemaakt worden door de stichting zijn gericht op de volgende doelen: meer verbinding tussen bewoners in de wijk en het tegengaan van eenzaamheid en armoede.

Wil je hier meer over lezen? Neem dan een kijkje op ons Prikbord. Hier zijn verschillende artikelen te vinden over LichtDelen en de stichting.

Contactgegevens:

Stichting Pionieren in Loosduinen
Postadres:
Karperdaal 67
2553 PB Den Haag

Contactgegevens:
T 06-25326950
E info@lichtdelen.nl

De stichting wordt bestuurd door de voorzitter Rianne van Deursen, de secretaris Jantine Wignand en de penningmeester Suhailey Pourier.
Stichting Pionieren in Loosduinen kent geen beloningsbeleid voor haar bestuurders en is volledig afhankelijk van giften en donaties.

Overige bedrijfsgegevens:

  • Oprichting : 23 februari 2021
  • Rechtsvorm: Stichting

  • KvK-nummer 81988001
  • RSIN 862295075

Wilt u bijdragen aan ons werk?
Pionieren kost tijd en geld. Ons werk is afhankelijk van uw financiële bijdrage en/of vrijwilligerswerk.
Samen kunnen we laten zien dat we ongeacht wie we zijn of waar we vandaan komen, een vindplaats van hoop, geloof en liefde kunnen zijn.
Het rekeningnummer van Stichting Pionieren in Loosduinen is NL51 INGB 0008 0332 24.
Voor een specifieke donatie kunt u ook contact op met team LichtDelen via 06-25326950 of info@lichtdelen.nl.