Stichting

We creëren een LichtPunt waar ruimte is om te ontmoeten. Geïnspireerd door een diversiteit aan bewoners. Waar men verbondenheid met anderen ervaart en jong en oud met én van elkaar leert. 

Stichting Pionieren in Loosduinen

Stichting pionieren in Loosduinen is ontstaan door het werk van LichtDelen in de Haagse wijk Loosduinen.
LichtDelen is samen kerk in de wijk. Naast samen kerk zijn doen we nog veel meer om met elkaar te verbinden.
Zo ontstaat ons motto Samen Geloven (LichtDelen) en Samen Doen (Stichting Pionieren in Loosduinen).
‘Pionieren in Loosduinen’ richt zich ook op de maatschappelijke en sociale activiteiten in de wijk.

Wat doen we precies?
We creëren een LichtPunt waar ruimte is om te ontmoeten. Geïnspireerd door een diversiteit aan bewoners.
Waar men verbondenheid met anderen ervaart en jong en oud met én van elkaar leert. Waar iedereen mag zijn wie hij/zij is.
Mensen van verschillende religies en culturen komen hier samen om activiteiten ondernemen.

Met Stichting Pionieren in Loosduinen maken we het project LichtDelen mogelijk. Een plek waar bezoekers hun interesses en talenten (verder) ontwikkelen en inzetten voor anderen. Positiviteit en creativiteit voeren de boventoon in de vorm van verbindende activiteiten.

Alle projecten en samenkomsten die mogelijk gemaakt worden door de stichting zijn gericht op de volgende doelen: meer verbinding tussen bewoners in de wijk en het tegengaan van eenzaamheid en armoede.

Wil je hier meer over lezen? Neem dan een kijkje op ons Prikbord. Hier zijn verschillende artikelen te vinden over Lichtdelen en de stichting.

Contactgegevens:

Stichting Pionieren in Loosduinen
Schwerinkade 30
2552 RP Den Haag
Voor bezoekers: de ingang is op de binnenplaats.

Contactpersoon: Louise den Hoed
T 0634689227
E info@lichtdelen.nl

De stichting wordt bestuurd door de voorzitter Rianne van Deursen, de secretaris; Jantine Wignand en Penningmeester; Suhailey Pourier.
Stichting Pionieren in Loosduinen kent geen beloningsbeleid voor haar bestuurders en is volledig afhankelijk van giften en donaties.

Jaarlijks zal op deze website ook het jaarverslag worden gepubliceerd met een uitgebreid verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Overige bedrijfsgegevens:

  • Oprichting : 23 februari 2021
  • Rechtsvorm: Stichting

  • KvK-nummer 81988001
  • RSIN 862295075

Wilt u bijdragen aan ons werk?
Pionieren kost tijd en geld. Ons werk is afhankelijk van uw financiële bijdrage en/of vrijwilligerswerk.
Samen kunnen we laten zien dat we ongeacht wie we zijn of waar we vandaan komen, een vindplaats van hoop, geloof en liefde kunnen zijn.
Het rekeningnummer van Stichting pionieren in Loosduinen is NL INGB 0008 0332 24
Voor een specifieke donatie kunt u ook contact op met Louise den Hoed via 0634689227 of info@lichtdelen.nl