Steun
Lichtdelen

Met uw steun kan LichtDelen haar werkzaamheden voortzetten en ontdekken meer mensen de waarde van geloven en samen kerk zijn.

ANBI LichtDelen

De financiële zaken van LichtDelen worden geregeld door stichting Pionieren in Loosduinen. De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een gift aan onze pioniersgemeenschap is dan ook fiscaal aftrekbaar.

Pionieren is experimenteren. LichtDelen staat voor ruimte bieden om inhoud te geven aan zingeving en geloven. Dat doen wij door verschillende missionaire activiteiten in te zetten en door mensen met elkaar in verbinding te brengen. Met uw hulp slaan we een brug tussen mensen en geloven.

Wilt u ons steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL51 INGB 0008 0332 24 t.n.v. Stichting Pionieren in Loosduinen.

Onze partners

LichtDelen is een pioniersplek van de Protestantse Kerk Den Haag onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).