Steun
Lichtdelen

Met uw steun kan LichtDelen haar werkzaamheden voortzetten en ontdekken meer meer mensen de waarde van geloven en samen kerk zijn.

ANBI Loosduinen

LichtDelen is een pioniersplek van de Protestantse Kerk Den Haag onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

LichtDelen is daarmee een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een gift aan onze pioniersgemeenschap is dan ook fiscaal aftrekbaar.

Pionieren is experimenteren. LichtDelen staat voor ruimte bieden om inhoud te geven aan zingeving en geloven. Dat doen wij door verschillende missionaire activiteiten in te zetten en door mensen met elkaar in verbinding te brengen. Met uw hulp slaan we een brug tussen mensen en geloven.

Wilt u ons steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL42RABO0373742142 t.n.v. Lichtdelen

Onze partners

Dankzij de bijdragen van onderstaande partners wordt het werk van Lichtdelen mogelijk gemaakt.