Lichtdelen man logo
Auteur foto

Pionieren is ontmoeten

Nog maar kort geleden zijn wij gestart op de Schwerinkade 30 in Loosduinen. Het pand moet nog volledig ingericht worden, wat afhankelijk is van giften en fondsen. Ondanks dit is er een plek gecreëerd waar we ruimte kunnen bieden voor rust, stilte en bezinning. Maar zeker ook voor een goed gesprek en het delen van verhalen onder genot van een kop koffie. Iedereen mag welkom zijn.

Hoewel de vakantie nog in volle gang is hebben Pionier Louise den Hoed en teamlid Grace Mertens van LichtDelen een mooie kennismaking met Rachid.
Rachid was op zoek naar ontmoeting, een luisterend oor en vooral naar iemand om zijn verhaal mee te delen.

Hulpvraag

Het verhaal van Rachid is bijzonder. Hij is opgevoed als moslim en verstoten door zijn ouders nadat hij zich ging verdiepen in de Bijbel. Hij leest met regelmaat uit de Bijbel en haalt bemoediging, troost, inspiratie en liefde uit de verhalen. Hoewel hij geen contact heeft met zijn ouders, het nodige meegemaakt heeft met hen, spreekt hij over vergeving. En dat geeft hem rust.

Omdat Rachid een gecompliceerde thuissituatie heeft, is hij op zoek gegaan naar hulp. Bij LichtDelen heeft hij gevraagd naar mogelijkheden i.v.m. zijn financiële situatie. LichtDelen heeft hem aangeboden om een gratis coachtraject aan te gaan en/of door te verwijzen naar een budgetmaatje of ander extern kanaal. Gelukkig heeft hij inmiddels goed contact met een maatschappelijk werker en schuldhulpverlener. Tevens is er goede zorg voor zijn gezin met vrouw en kinderen.

Samen bidden

Grace heeft een goed gesprek met Rachid gehad over de verbindende activiteiten van LichtDelen.
Zij benadrukt dat hij meer dan welkom is in de Bijbelkeuken, op kliederkerk met zijn jongste zoon bijvoorbeeld en op andere activiteiten zoals de koffieochtenden. Dit vindt hij fijn.
Op deze activiteiten leert een diversiteit aan wijkbewoners elkaar steeds een beetje beter kennen. Dat schept een band.

Louise heeft hem gevraagd of hij het fijn vind om samen te bidden. Dat wilde hij wel.
LichtDelen heeft sindsdien regelmatig contact met Rachid.
Het gaat naar omstandigheden goed met hem. We hopen na de zomervakantie met meer mensen een nog warmer gevoel te geven aan Rachid en andere mensen die zich tijdens de vakantie hebben aangemeld bij LichtDelen.

God ontmoeten

Ontmoetingen met mensen als Rachid maakt de pioniersplek nog mooier. Hoe fijn is het om verhalen te delen met mensen uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden en een diversiteit aan overtuigingen.

Geloven in God betekend voor pionier Louise den Hoed automatisch liefde, bedoeld voor iedereen. Met en voor elkaar zetten we talenten in en helpen elkaar op weg. En op die weg willen we graag een glimp van God tegenkomen. Niemand zou zich alleen en verdrietig hoeven te voelen. Een gezamenlijk gebed lijkt misschien klein, maar kan voor een individu zoveel verschil maken. Bij Lichtdelen spreekt de een over God, de ander over het hogere of de eeuwige, het universum of geven andere termen aan hun manier van geloven. Sommige mensen zeggen niet te weten wat ze nu precies geloven. Louise zegt vaak, laat alles wat je denkt te weten over God los en kom ontdekken. Samen ontdekken we wat God of het goddelijke voor elkaar betekent.
We komen dichter bij elkaar.

Louise den Hoed
Pionier LichtDelen

De naam van Rachid is verzonnen om zijn privacy te bewaren. 

Pionieren is experimenteren. We zoeken actief naar manieren om het evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen.
LichtDelen bereikt mensen (jong en ouder) die niet of nauwelijks betrokken zijn bij een kerk. Met uw steun kan zij haar werkzaamheden voortzetten.

Zo zijn wij bijvoorbeeld op zoek naar financiële ondersteuning voor de inrichting van ons pand.
Maar ook naar praktische hulp, het maken van een brievenbus bijvoorbeeld en vrijwilligers die helpen op samenkomsten/activiteiten.

Wilt u ons (financieel) ondersteunen? Neem dat contact op met Louise den Hoed via info@lichtdelen.nl.

volg ins op facebook of instagram voor meer LichtDelen.

Deel dit bericht!