Twee maanden pionieren
Auteur foto

Mijn eerste maanden als pionier in Loosduinen

Er zitten al twee maanden op. Wat gaat de tijd hard! Met trots mag ik mijzelf pionier noemen van ‘Lichtdelen’, de naam van onze gemeenschap. Samen geloven & doen zal ons motto zijn.

De eerste slagen op het pioniersijs

Er zitten al twee maanden op. Wat gaat de tijd hard! Met trots mag ik mijzelf pionier noemen van ‘Lichtdelen’, de naam van onze gemeenschap. Samen geloven & doen zal ons motto zijn. Ons geloof motiveert ons om ‘Licht’ te delen. Inmiddels wordt er gewerkt aan een website en wordt ons idee voor een logo aangescherpt. Ik heb een mooie deal mogen sluiten met Make it Matter een webdesigner met hart voor non-profit organisaties. Uiteraard streven wij ernaar om zo snel mogelijk de teksten aan te leveren zodat alles in gang gezet kan worden. Ook zijn wij benieuwd naar het resultaat. 

Geleerde lessen

Als ik terug kijk op de afgelopen twee maanden, dan realiseer ik mij hoe snel de tijd is gegaan. Ik mocht aanschuiven als pionier bij een team, dat al een goede start heeft gemaakt met de Kliederkerk die gehouden wordt in de dr. W.E. den Hertogschool. Ik werd afgelopen september warm ontvangen. In de Abdijkerk kreeg ik de zegen mee. Van één van de leden kreeg ik als startcadeau een mooi schilderij overhandigd en ontving ik een mooi boeket bloemen. Kortom, een mooi en fijn welkom! Zelf ben ik niet kerkelijk opgevoed, wel heb ik altijd geloofd in God. Op de een of andere manier heb ik altijd al gezocht. Toen mijn zoon geboren werd, negen jaar geleden, ben ik mij nog meer gaan verdiepen in het geloof. Ik kreeg de behoefte om mijn geloof te toetsen en te delen. Allereerst ben ik gestart met een Alpha cursus. Dit was een mooie bevestiging van hoe ik al tegen het geloof aankeek. Vanuit de Alpha cursus ben ik voor het eerst oprecht en serieus gaan bidden middels een vaste regelmaat. Daarna heb ik de stap gezet naar de kerk. Ik realiseerde mij dat ik nooit alleen mijn geloof beleefd heb maar dat God er altijd al was. Ik ben gedoopt binnen een pioniersgemeenschap in Rotterdam, waar ik nog altijd graag op zondag naartoe ga. Ook mijn kinderen zijn hier gedoopt. 

Wat ís gemeenschap eigenlijk?

Ik heb veel geleerd van de mensen binnen deze gemeenschap. Ook heb ik ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een gemeenschap die er voor elkaar is, waar een ieder zichzelf mag zijn en waar men met elkaar het geloof op eigentijdse wijze mag beleven, mag delen en onderzoeken. Inmiddels voel ik mij geroepen om mijn ervaringen te delen en om mee te werken aan iets groters. Laten zien wat een gemeenschap betekent, juist bij mensen die niet (meer) betrokken zijn bij de kerk, voor mensen die misschien iets missen in hun leven, voor mensen die elkaar nodig hebben maar daar niet voor uit durven te komen, voor mensen die veel kwaliteiten hebben en dit willen inzetten om anderen te helpen, voor mensen die samen op zoek willen gaan naar wat het geloof voor elkaar betekent. Hoe bereik ik deze mensen? Twee maanden geleden ben ik mijn reis begonnen in den Haag, Loosduinen. Omdat ik zelf niet in de wijk woon zal ik goed onderzoek moeten verrichten. Waar kun je nou als beste terecht om te horen wat er speelt in de wijk? Exact, bij de kapper! Nu zijn er aardig wat salons, maar ik heb er bewust een uitgezocht, waar ik zeer fijn geholpen werd. Dit was overigens mijn eerste kennismaking met mensen uit de wijk. Ook heb ik afspraken gemaakt bij een drietal plaatselijke basisscholen. Een enkele staat nog op mijn lijstje. Ik heb met een aantal vrijwilligers gesproken van de bestaande Kliederkerk, dit zijn waardevolle contacten. Fijn dat zij allen zo gemotiveerd zijn en mee willen bouwen aan de pioniersgemeenschap. Een Coalitievorming van de Gemeente en een introductie op de vertellingen van Godly Play waren zeer geslaagd en leuk. Hier zijn ook weer vervolgafspraken uit gekomen. De meeting met ‘Den Haag in beweging’ staat nog op het programma, alsmede een gesprek bij het CJG. Zo nu en dan loop ik binnen bij de bovenkamer van STEK en heb ik regelmatig contact met Nico van Splunter, startbegeleider vanuit de commissie Haags pionieren. Ik heb samen met mijn zoon een activiteit van een pioniersgemeenschap in Rotterdam ter inspiratie bezocht, wat hij overigens erg leuk vond.

Gluren bij de buren

Binnenkort hoop ik bestaande pioniersplekken in den Haag te bezoeken om daar kennis te maken. Verder wil ik diverse contacten leggen met bewoners maar ook met mensen die ik heb leren kennen op de coalitievorming van de gemeente. Hierbij denk ik aan; dames van CJG, het wijkberaad en vóór Welzijn. Contacten leggen is iets wat ik niet als moeilijk ervaar, maar daarentegen vind ik het wel lastig om plaatselijke bewoners te contacteren (die nu nog niet bekend zijn met het pionieren). Het kan mij niet snel genoeg gaan. Maar in mijn achterhoofd moet ik realiseren dat het allemaal tijd nodig heeft, dit is iets waar Nico mij ook op wijst. Volgens hem ga ik best hard. Ik heb besloten om mijzelf de tijd te geven om mensen te leren kennen, te bouwen aan ons team en tegelijkertijd blijf ik ook mijn eigen ik onderzoeken.

Op zoek naar nieuwe woorden

Dat is het mooie van het pionieren; allereerst kom ik zelf uit de doelgroep van mensen die ik wil bereiken en voor mij persoonlijk betekent dat ook dat ik op zoek blijf gaan naar nieuwe woorden en ervaringen die mijn geloof sterken. Omdat de pioniersplek nog geen vaste locatie met zich meebrengt, heb ik mij gemengd met de plaatselijke bewoners en winkeliers. Lenny’s Lunchroom schenkt goede koffie en bij de bibliotheek kan ik terecht om op mijn gemak het één en ander uit te werken. Het gratis gebruik van WIFI is daarbij een voordeel. Op beide plekken doe je bewust en onbewust nieuwe contacten op. Komende tijd wil ik mij vooral richten op ontmoetingen en in gesprek gaan met anderen. Daarnaast heb ik een lijst gemaakt van alle instanties die ik verder nog wil bezoeken. We zullen op zoek gaan naar een geschikte locatie om naast de Kliederkerk een tweede activiteit te beginnen. Zodra onze website en logo af is kunnen we de naamsbekendheid gaan vergroten door actief te worden op Facebook, Instagram en Twitter. Het is fijn om straks een platform te hebben om naar te kunnen verwijzen. Op 14 november is er weer Kliederkerk, we hopen naast de bekende mensen ook weer nieuwe bezoekers te ontmoeten. Natuurlijk maak ik deze reis niet alleen. Ik voel mij warm ontvangen door een team die de eerste stappen al heeft gezet. Onlangs hebben wij elkaar op spelenderwijs beter leren kennen. Ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijkheid. De één voelt zich verbonden met de natuur, de ander houdt van reizen. Ieder van hen is oprecht geïnteresseerd in wat iemand drijft en bezig houdt. We hebben zowel de rustige en betrouwbare partners in ons team als iemand die altijd eerst goed nadenkt voordat er iets gezegd wordt. We zijn allen druk bezet maar weten tijd te reserveren voor een mooie missie. We willen groeien en investeren in elkaar. We zijn een nieuw team dat samen aan de slag gaat en een gemeenschap wil vormen waarin Gods woord op verschillende manieren wordt overgebracht, waarin we samen mogen geloven en doen. Een pioniersgemeenschap waarin het delen van Licht als beeld genomen kan worden voor het delen van inspiratie. Ieder heeft zijn/haar verhaal en het Licht verbindt ons met elkaar. Wij zijn LichtDelen.

Deel dit bericht!