LichDelen Loacatie
Auteur foto

Het LichtPunt

Een nieuwe locatie maakt het voor Stichting pionieren in Loosduinen mogelijk om met LichtDelen te straten met een weggeefwinkel. Het 'LichtPunt' is te vinden op de Schwerinkade 30 in de Haagse wijk Loosduinen. Op 29 mei wordt de locatie opgeknapt door een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Onze pionier aan het woord.

Mijn naam is Louise, ik ben 39 jaar en trotse moeder van Kymani en Naevia. Naast mijn werk als zelfstandig Lifecoach gaat er veel positieve energie naar de pioniersplek LichtDelen, die onderdeel is van de Protestantse Gemeente Den Haag-Zuidwest en is ontstaan uit een klein groepje vrijwilligers uit de Abdijkerk. Inmiddels heeft een diversiteit aan bewoners zich aangesloten.

En gelukkig maar, want LichtDelen wil kerk en wijk met elkaar verbinden. Maar niet zomaar ‘kerk’. Met de pioniersplek laten we aan de hand van diverse projecten en samenkomsten zien dat kerk-zijn ook anders kan dan wij traditioneel misschien wel gewend zijn. We delen oude en nieuwe verhalen met elkaar. Mijn eigen kinderen zijn betrokken bij LichtDelen door creatieve bijeenkomsten zoals Kliederkerk en Bijbelkeuken, maar inspirerende ontdekkingstochten en workshops vinden zij het mooist.

Sinds deze maand hebben we na twee jaar pionieren een eigen ontmoetingsruimte. Op de Schwerinkade 30 creëren we een LichtPunt in Loosduinen waar wij ons mede op maatschappelijk vlak inzetten voor én met wijkbewoners. Wijkbewoners zetten talenten in voor een nog mooiere en verbonden wijk. Zo zal er een inloopochtend zijn waar men terecht kan voor vragen, het in laten vullen van papierwerk of gewoon een goed gesprek en een kop koffie. Voor jongeren is er een plan om mee te denken rondom maatschappelijke vraagstukken. En er zijn gesprekken van start gegaan met lokale ondernemers die net als wij de weggooi-economie zo veel mogelijk willen beperken. Wij hopen dat dit een mooie samenwerking gaat opleveren tussen ondernemers en wijkbewoners.

Met het LichtPunt willen we een ontmoetingsplek zijn, geïnspireerd door samen geloven en doen. Waar men verbondenheid met anderen ervaart, waar jong en oud met én van elkaar leert. Waar iedereen mag zijn wie hij/zij is en mensen van verschillende religies en culturen samen activiteiten ondernemen. Een plek waar bezoekers hun interesses en talenten (verder) mogen ontwikkelen. Waar positiviteit en creativiteit de boventoon voeren. Ruimte om te ontdekken, dát wil het Lichtpunt zijn.

Er staat veel op het programma en nieuwe plannen worden uitgewerkt. LichtDelen kan echter alleen bestaan door giften en inzet van vrijwilligers. Dit geldt ook voor de inrichting van ons pand. Uw hulp is welkom. Wilt u een afspraak maken, wilt u meedoen of helpen? Mail dan naar info@lichtdelen.nl of bel met 06-34689227.

Ik zie ernaar uit om ook jou te ontmoeten.

Hopelijk tot snel!

Louise den Hoed

Deel dit bericht!